JETTISOUND

Daniel Soley

Eitem unawd naratif yw Jettisound sy’n trwytho sain gyda chelfyddyd berfformio. Dyma gamau cyntaf yr artist gyda rheolydd ‘Tether’ trawiadol Gametrak sy’n trafod data gofodol mewn rhaglenni hunan-godedig ac yn gweithredu coreograffi deongliadol i fynd at gyfrwng newydd ar gyfer perfformio sonig. Ar y cyd mae’n caniatáu ystumiau a symudiad, sy’n cael eu gwneud yn ôl disgresiwn y perfformiwr, i gynhyrchu, datgelu a thrin a thrafod seinfyd a ysbrydolir gan freuddwyd liw dydd wrth i’r gynulleidfa dystio i frwydr rhyw gradur dryslyd yn erbyn ffawd mewn llestr diobaith.

Jettisound is a narrative solo feature which infuses sound with performance art. It represents the artist’s first explorations with the eye-catching Gametrak ‘Tether’ controller, handling spatial data in self-coded programming and implementing interpretive choreography to access a novel medium for sonic performance. Together it allows gestures and movement, made at the discretion of the performer, to generate, reveal and manipulate a sound-world inspired by a daydream, as the audience witness a bewildered castaway struggle against fate in a hopeless vessel.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853