Recordiau
Tŷ Cerdd
Records

Cenhadaeth Tŷ Cerdd yw hyrwyddo a dathlu cerddoriaeth Cymru. Drwy ein gweithgareddau – gan gynnwys stiwdio recordio, label recordio ac argraffnod cyhoeddi mewnol – a chydag amrywiaeth o bartneriaid, rydym yn gweithio i ddod â cherddoriaeth Cymru i gynulleidfaoedd ar draws ein cenedl ac o gwmpas y byd; i ddiogelu cynhysgaeth cerddoriaeth Cymru o’r gorffennol ac i gefnogi creu a pherfformio cerddoriaeth newydd. 

Tŷ Cerdd’s mission is to promote and celebrate the music of Wales. Through our activities – including an in-house recording studio, record label and publishing imprint – and with a variety of partners, we work to bring Welsh music to audiences across our nation and around the world; to protect the heritage of Welsh music of the past; and to drive the development of new composition and performance.