Gwasanaeth dylunio CD

cd DESIGN SERVICES

Mathias cover
POLI CD new cover
Snow Queen digital image 1
Per Ganiedydd mock up
Sun of the Heart cover
Joanne Thomas

Rydym yn gwerthfawrogi pa mor bwysig yw gwaith celf a dylunio wrth sicrhau bod diwyg eich cynnyrch yn gaboledig ac yn broffesiynol. Mae dylunwyr mewnol gan Dŷ Cerdd sy’n gallu gweithio gyda’ch syniadau i greu golwg broffesiynol sydd â thipyn o steil i’ch prosiect. O waledi cardbord syml neu fformatau casyn gemau traddodiadol drwodd i ddigipaciau 6 phanel, gall ein tîm weithio gyda’ch brandio i wneud yn siŵr bod eich cynnyrch yn gweithio ochr yn ochr â’ch deunydd presennol.

We appreciate how important artwork and design is in ensuring your product has a polished and professional look. Tŷ Cerdd has in-house designers who can work with your ideas to create a professional and stylish look for you project. From simple card wallets or traditional jewel case formats through to 6-panel digipaks, our team are able to work with your branding to make sure your product works alongside your current material.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853