We’re talking about Music and Race in Wales.

Join us for a series of discussions hosted by Tŷ Cerdd in collaboration with Privilege Cafe.

 

Music and Race in Wales - Session #4

Friday 25 September 2020, 12.30pm

Speakers include:

N’famady Kouyaté – artist  

Benji Wild – artist  

Lekan Latinwo – manager, Baby Queens

Laura Lewis-Paul – creative director, Saffron Records  

Book your place for free: https://bit.ly/3iff0XQ

Rydym yn siarad am Gerddoriaeth a Hil yng Nghymru. Ymunwch â ni am gyfres o drafodaethau a gynhaliwyd gan Tŷ Cerdd mewn cydweithrediad â Privilege Cafe.

Cerddoriaeth a Hil yng Nghymru - Sesiwn # 4

Dydd Gwener 25 Medi 2020, 12.30yp

Siaradwyr yn cynnwys:

N’famady Kouyaté – artist  

Benji Wild – artist  

Lekan Latinwo – rheolwr, Baby Queens

Laura Lewis-Paul – cyfarwyddwr creadigol, Saffron Records

 

Archebwch eich lle: https://bit.ly/3iff0XQ

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853