top of page

CoDI RHYNGWEITHIO 2:
Y Busnes cyfansoddi 

Cyngor gyrfaoedd oddi wrth arbenigwyr y diwydiant

Dydd Gwener 25 Ionawr 2019

Ty Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

 

Dydd Gwener 25 Ionawr 2019

10:45 - 21:30

Tŷ Cerdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Diwrnod o weithdai a seminarau sy'n cwmpasu ystod o bynciau busnes hanfodol gan gynnwys hawlfraint, ariannu a brandio.

CoDI INTERACT 2:
The Business of Composing

Careers advice from industry insiders

Friday 25 January 2019

Ty Cerdd, Wales Millennium Centre, Cardiff

 

A day of workshops and seminars covering a range of essential business topics including copyright, funding and branding.  

bottom of page