top of page

Lynne Plowman 1969

website icon.png

Mae Lynne Plowman wedi cael ei disgrifio fel 'thrilling', 'highly original' and 'immediately appealing' ac mae ei cherddoriaeth yn amrywio o unawdau a deuawdau offerynnol cain, i weithiau lleisiol a cherddorfaol eofn, theatraidd.


Mae hi'n adnabyddus am ei operâu siambr arobryn i gynulleidfaoedd ifanc, a grëwyd mewn cydweithrediad â’r awdur Martin Riley. Yn 2023 gwelwyd dau gynhyrchiad newydd – The Face in the Mirror (a gomisiynwyd yn 2011 gan Opera Cenedlaethol Cymru) mewn cyfieithiad Ffrangeg newydd, gan Opéra-Théâtre Junior yn Genefa, a Captain Blood’s Revenge (comisiwn Glyndebourne yn 2012) yn Norfolk Into Opera Festival.

Yn byw yng nghefn gwlad Cymru, mae cerddoriaeth Lynne Plowman yn aml yn cael ei dylanwadu’n uniongyrchol gan y byd naturiol. Taniodd Songbird ar gyfer ffliwt unigol (comisiwn cyfnod cloi BBC Radio 3) cyfres o ddarnau yn cynnwys cân yr adar, gan gynnwys Bird Music ar gyfer y recorder a’r piano, a gomisiynwyd gan James Brookmyre ac Elisabeth Williams a Dances with Bells and Birds - pum symudiad ar gyfer unawd piano – a gafodd ei ddangos am y tro cyntaf gan Elena Cholokova yng Ngŵyl Biano Prague 2023, cyn recordiad CD newydd ar label yr Unol Daleithiau, New Focus Recordings, a gynlluniwyd ar gyfer 2024.


Mae cyfres o weithiau ensemble mwy yn adlewyrchu ar yr argyfwng hinsawdd. Comisiynwyd Carbon Sky gan The Berkeley Ensemble yn 2019, a berfformiwyd yn fwyaf diweddar yn ystod eu dathliadau pen-blwydd yn 2023 yn St John’s Smith Square, Llundain. Comisiynwyd Clarion Call gan Ensemble Télémaque ar gyfer perfformiadau yn Marseille a’r cyffiniau yn 2021, a chafodd Small World, a gomisiynwyd gan y Merian Ensemble, ei berfformiad cyntaf yn Atlanta, Georgia, yn 2022.


Mae cerddoriaeth Lynne Plowman i’w gweld ar sawl recordiad gan wahanol labeli ac fe’i darlledir yn rheolaidd ar BBC Radio 3. Yn 2020, rhyddhaodd Prima Facie Records The Beachcomber, albwm o unawdau a deuawdau yn ymestyn dros ugain mlynedd o’i cherddoriaeth.

Yn ogystal â’i gwaith cyfansoddi, mae Lynne Plowman yn hyrwyddwr angerddol dros addysg cerddoriaeth greadigol mewn ysgolion. Yn athrawes a mentor hynod brofiadol, mae’n diwtor cyfansoddi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac yn gyfansoddwr preswyl ar gyfer Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed, sydd, mewn partneriaeth â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, yn annog ac yn cefnogi cyfansoddi cerddoriaeth. mewn ysgolion ar draws Gorllewin Cymru. Mae ei cherddoriaeth i'w weld ym maes llafur cerddoriaeth Safon Uwch CBAC. Yn 2022, dyfarnwyd Gwobr Joseph Parry gan Urdd Cerddoriaeth Cymru i Lynne am ei chyfraniad eithriadol i addysg gerddorol yng Nghymru.

Cyhoeddir cerddoriaeth Lynne Plowman gan Wise Music Classical a Composers Edition. Mae hi’n Gadeirydd Adran ISCM Cymru, yn Seneddwr Academi Ivors, yn Is-lywydd Gŵyl Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Llanandras ac yn Gymrawd Anrhydeddus o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.
 

ENG

Described as 'thrilling', 'highly original' and 'immediately appealing', Lynne Plowman is a composer whose music ranges from delicate instrumental solos and duos, to bold, theatrical vocal and orchestral works.

She is perhaps best known for her award-winning chamber operas for young audiences, created in collaboration with the writer, Martin Riley. 2023 saw two new productions – The Face in the Mirror (commissioned in 2011 by Welsh National Opera) in a new French translation, by Opéra-Théâtre Junior in Geneva, and Captain Blood’s Revenge (a 2012 Glyndebourne commission) at the Norfolk Into Opera Festival.

Living in rural Wales, Lynne Plowman’s music is often directly influenced by the natural world. A BBC Radio 3 lockdown commission, Songbird for solo flute, ignited a series of pieces featuring bird-song, including Bird Music for recorder and piano, commissioned by James Brookmyre and Elisabeth Williams and Dances with Bells and Birds - five movements for solo piano – which was premiered by Elena Cholokova at the 2023 Prague Piano Festival, ahead of a new CD recording on US label, New Focus Recordings, planned for 2024.

A series of larger ensemble works reflects on the climate crisis. Carbon Sky was commissioned and premiered by The Berkeley Ensemble in 2019, performed most recently during their 2023 birthday celebrations at St John’s Smith Square in London. Clarion Call was commissioned by Ensemble Télémaque for performances in and around Marseille in 2021, and Small World, commissioned by the Merian Ensemble, received its premiere in Atlanta, Georgia, in 2022.

Lynne Plowman’s music is featured on several recordings by various labels and is regularly broadcast on BBC Radio 3. In 2020, Prima Facie Records released The Beachcomber, an album of solos and duos spanning twenty years of her music.

In addition to her composing work, Lynne Plowman is a passionate advocate of creative music education in schools. A highly experienced teacher and mentor, she is a composition tutor at the Royal Welsh College of Music and Drama and the resident composer for the pioneering Dyfed Young Composers scheme, which, in partnership with the BBC National Orchestra of Wales, encourages and supports music composition in schools across West Wales. Her music is featured in the WJEC A level music syllabus. In 2022, Lynne was awarded the Welsh Music Guild's prestigious Joseph Parry Award 'for her exceptional contribution to musical education in Wales'.

Lynne Plowman’s music is published by Wise Music Classical and Composers Edition. She is Chair of the ISCM Wales Section, an Ivors Academy Senator, a Vice-President of the Presteigne Festival of Music and the Arts and an Honorary Fellow of the Royal Welsh College of Music & Drama.

Lynne Plowman 2022_edited.jpg
bottom of page