top of page

Composer programme launchedCERDDWN is a radically different developmental opportunity for composers. We want to create a world-leading hub for musical experimentation and innovation in mid-Wales. Working with community orchestra Aberystwyth Philomusica and leading professional orchestra Sinfonia Cymru, composers and mentoring performers will create visionary new works for orchestra. Our goal is to break away from standard educational and practical models relating to writing for the orchestra, give space to experiment with radically new and risky ideas, and to create ambitious and exceptional new music – a starting point for a new legacy of orchestral music in Wales. To kickstart this, we’ve commissioned four composers to write new works, we’ll also be supporting four mentee composers in the creation of ambitious new compositions too.
Mae CERDDWN yn gyfle hollol wahanol i gyfansoddwyr gael magu eu crefft. Ein nod yw creu canolbwynt ar gyfer arborofi cerddorol yng nghanolbarth Cymru sy’n flaenllaw’n fyd eang. Trwy gydweithio gyda cherddorfa gymunedol Aberystwyth Philomusica a’r gerddorfa broffesiynol blaenllaw Sinfonia Cymru, bydd cyfansoddwyr a pherfformwyr yn creu cyfansoddiadau newydd a gweledigaethol i gerddorfeydd. Ein bwriad yw dianc rhag modelau ymarferol ac addysgol arferol, creu cyfle i arbrofi gyda syniadau newydd a mentrus, a chreu cerddoriaeth newydd uchelgeisiol ac eithriadol- man cychwyn ar gyfer traddodiad newydd o gerddoriaeth gerddorfaol yng Nghymru. I wthio’r cwch i’r dŵr, rydym wedi comisiynu 4 cyfansoddwr i greu gweithiau newydd. Byddwn hefyd yn cefnogi 4 o gyfansoddwyr i gael eu mentora trwy’r broses o greu cyfansoddiadau newydd ac uchelgeisiol.


Comments


bottom of page