top of page

New nightmusic commissions: sheet music available

We’re very happy to be publishing a handful of new pieces – all recent commissions from our ongoing concert-series partnership with St David’s Hall: nightmusic.


NightMusic by Tayla-Leigh Payne will be premiered tonight (20th June 2022) by organist, James McVinnie. Get your tickets here or pop along to St David's Hall for an 8pm start.


The Shadowman for solo guitar by Sylvia Villa was first performed in September 2021 by Sean Shibe, in the first return to the regular concert series since the lockdowns.


Dealt a Hand by Niamh O’Donnell (for soprano and harp) was given its first performance in April this year by Héloïse Werner and Anne Denholm. They also visited our studio to record the piece, which you can hear below.


There’ll be more pieces from recent nightmusic concerts to follow soon.


Rydym yn hapus iawn i fod yn cyhoeddi llond llaw o ddarnau newydd – pob un yn gomisiwn diweddar o’n partneriaeth hwyrgerdd, sef cyfres o gyngherddau gyda Neuadd Dewi Sant.


Bydd NightMusic gan Tayla-Leigh Payne yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf heno (20 Mehefin 2022) gan yr organydd, James McVinnie. Prynwch eich tocynnau yma neu galwch draw i Neuadd Dewi Sant yn barod am 8yh.


Perfformiwyd darn gitâr Sylvia Villa, The Shadowman yn gyntaf ym mis Medi 2021 gan Sean Shibe, yn y dychweliad cyntaf i’r gyfres gyngherddau ers y cloi.


Cafodd Dealt a Hand (ar gyfer soprano a thelyn) gan Niamh O’Donnell ei pherfformiad cyntaf ym mis Ebrill eleni gyda Héloïse Werner ac Anne Denholm. Buont hefyd yn ymweld â’n stiwdio i recordio’r darn, y gallwch ei glywed uchod.


Bydd rhagor o ddarnau o gyngherddau hwyrgerdd diweddar i ddilyn yn cyn bo hir.

bottom of page