Yn Tŷ Cerdd, rydyn ni yma i gefnogi ac ymgysylltu â gwneuthurwyr cerddoriaeth ar draws Cymru. Felly penderfynon ni agor y drysau led y pen a symud o fod yn sefydliad aelodaeth i "Rhwydwaith".

Gall aelodau Tŷ Cerdd derbyn yr un buddion ag y yn y gorffennol ond o Ebrill 2019 ymlaen gallu elwa ar y manteision hynny am ddim, dim ond drwy ymgofrestru â’r Rhwydwaith.

Adnodd a hyb ydyn ni ar gyfer cerddorion ar draws y genedl. Rydyn ni am gynyddu nifer y seflydliadau a chymunedau yr ydym yn ymgysylltu â nhw, felly dyma ni'n gwahodd unigolion a grwpiau fel ei gilydd i gofrestru heddiw i dderbyn ein buddion:

  • Cefnogaeth gyda hyrwyddo’ch digwyddiadau a chyngherddau

  • Gostyngiadau wrth ddefnyddio’r llyfrgell logi

  • Cyngor ac arbenigedd ynglŷn â cherddoriaeth Gymreig

  • Mynediad i’n cyfleusterau ymchwil

  • Gostyngiadau ar nwyddau siop Tŷ Cerdd
    Gwasanaethau recordio am brisiau gostyngedig

  • Cylchlythyrau bob deufis

  • Cynigion tocynnau

Cofrestrwch am ddim heddiw i fod yn rhan o rwydwaith ymledol cyffrous o wneuthurwyr cerddoriaeth. 

Rydyn ni’n parhau i fod yn elusen sy’n ymrwymedig i hyrwyddo a dathlu cerddoriaeth Cymru. Felly gobeithiwn y bydd ein haelodau a chefnogwyr presennol yn dewis gwneud cyfraniad yn lle eu taliad aelodaeth, i’n helpu i weithio gyda chyfansoddwyr, hyrwyddo cerddoriaeth Cymru a chefnogi cerddora yn y gymuned.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853