top of page

Silver Apples of the Moon
TCR033

Eos Ensemble Cymru perform music by Mervyn Burtch, Peter Reynolds and Christopher Weeks, for forces ranging from solo flute, through wind quintet to chamber ensemble, all in première recordings. The three composers hailed from South Wales – good friends, with contrasting musical styles.

 

From Burtch’s whimsical , to the night-music of Reynolds’s , and the lucidity of Weeks’s this release adds significant but unjustly neglected repertoire to the canon.

Dyma Eos Ensemble Cymru yn perfformio cerddoriaeth gan Mervyn Burtch, Peter Reynolds a Christopher Weeks, ar gyfer ystod o gyfuniadau offerynnau chwyth, o ffliwt unigol, trwy bumawd ac ensemble siambr, mewn recordiadau cyntaf o’r darnau. Roedd y tri chyfansoddwr yn hanu o Dde Cymru – ffrindiau da, gydag arddulliau cerdd gyferbyniol.

 

O bortreadau ‘Alice in Wonderland’ fympwyol Burtch, i gerddoriaeth nos ‘The Silver Apples of the Moon’ Reynolds, ac eglurdeb ‘What the angel said…’ gan Weeks, mae’r datganiad hwn yn ychwanegu repertoire sylweddol i’r canon sydd wedi ei dan-werthfawrogi heb reswm cyn nawr.

Silver Apples of the Moon TCR033 digital square 5000 x 5000px (1).jpg

Track list
 

Christopher Weeks 

1. What the Angel said…  [09:39]Mervyn Burtch  

Wind Quintet/Pumawd Chwyth 

2. (i) Grave – Vivace [04:09]

3. (ii) Molto lento e mesto [06:24