top of page

PIANO TRAWS

BÖSENDORFER

7’4" GRAND PIANO

Rydym yn hynod falch o’n piano cyngerdd Bösendorfer sy’n ganolog i lawer o’n recordiadau. Mae’r piano wedi’i diwnio bob amser ar gyfer sesiynau (A440) ac yn ddiweddar mae wedi derbyn triniaeth gyflawn gan Stephen Carroll-Turner, arbenigwr ar bianos Bösendorfer. Mae ei nodau bas ychwanegol (sy’n mynd i lawr at F subcontra!) nid yn unig yn cyfoethogi maint cyweiraidd yr offeryn ond yn helpu i roi i’r piano bresenoldeb sonig cyson ym mhob cwmpasran gan olygu ei fod yn berffaith i bob genre. 

We are very proud of our Bösendorfer grand piano which is central to many of our recordings. The piano is always tuned for sessions (A440) and it has recently undergone a full regulation by Bösendorfer expert Stephen Carroll-Turner. Its additional bass notes (down to a subcontra F!) do not only enrich the tonal volume of the instrument, but help to give the piano an even sonic presence in every register making it perfect for  all genres.

bottom of page