Top of the page

Ellen Mason

Ellen Mason

Mae Ellen Mason yn gyfansoddwraig ifanc dalentog o Arberth, ac mae’n bleser gan Tŷ Cerdd ei chomisiynu i gyfansoddi darn o gerddoriaeth, a chafwyd ei berfformio yng Ngŵyl Llais Cappella Arberth 2014, ym mis Chwefror.

Enw’r darn ydi ‘The First Dance’ ac mae wedi ei hysbrydoli gan fytholeg Roegaidd a cherddoriaeth draddodiadol Affricanaidd. Mae geiriau’r bardd Georgie Lormier yn cael eu hadrodd gan lefarydd yn y darn, a chafodd ei berfformio gan y grŵp lleisiol Tempus.

"Mae’n bleser mawr i mi dderbyn y comisiwn hwn i gyfansoddi darn ar gyfer ensemble sydd mor agos i’m nghalon," dywedodd Ellen, 22 mlwydd oed a chafodd ei enwebu ar gyfer Cyfansoddwr Ifanc Dyfed 2008, wedi ennill gwobr Gerallt Richards yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd am ddwy flynedd yn olynol ac wedi cael ei gwaith wedi perfformio gan chwaraewyr BBCNOW yng Nghanolfan Mileniwm Cymru wrth astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Dywedodd Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd, Gwyn L. Williams fod

Mae Tŷ Cerdd yn ystyried comisiynu cerddoriaeth newydd yn rhan hanfodol o’n gwaith blynyddol. Cefnogi cyfansoddwyr ifanc o Gymru ar ddechrau eu gyrfaoedd yn ogystal â cherddorion mwy sefydledig yw hanfod Tŷ Cerdd. Mae'n bleser mawr i fod yn rhan o'r Ŵyl Llais Cappella Arberth yn 2014 drwy gomisiynu Ellen Mason. "