Top of the page

Gŵyl Machen Isaf – cyngerdd teyrnged i Peter Reynolds

Peter ReynoldsMae Gŵyl Machen Isaf yn coffáu bywyd a gwaith Peter Reynolds mewn cyngerdd teyrnged nos Wener 23 Mehefin am 7.15yh yn Eglwys Sant Mihangel a’r Holl Angylion, Machen Isaf. Cyn-gyfarwyddwr artistig yr ŵyl oedd Peter yn ogystal â bod yn gyfansoddwr a darlithydd a fu farw’n ddisymwth ym mis Hydref.

Bydd llawer o gyfeillion Peter yn ymwneud â’r digwyddiad a fydd yn cynnwys rhai perfformiadau cyntaf o weithiau a gyfansoddwyd er cof amdano gan gynnwys I Remember, I Remember gan Luke Whitlock, The Cloak, the Boat and the Shoes gan Tim Raymond a Memorial Fragments gan Christopher Painter. Cyfansoddwyr eraill yn y rhaglen fydd Andrew Wilson Dickson, Maja Palser, Steph Power, Lynne Plowman, Michael Parkin, Mervyn Burtch, John Metcalf a Peter Reynolds.

Ymhlith y perfformwyr mae Matthew Jones (feiolin), Annabel Thwaite (piano), Philip May (piano), Gail Pearson (soprano), Michael McCartney (gitâr), André Wilson Dickson (piano), Peter Esswood (soddgrwth), Lynne Plowman (ffliwt), Ensemble Eos a’r cantorion Sue Welch, Sacha Fullerton, Rhys Batt a Stephen Hamnett.

Yn ôl y Cyd-gyfarwyddwr Artistig Alison Mears, "Roedd i’w gweld yn briodol talu teyrnged gerddorol i Peter yn yr Ŵyl 50 Mlwyddiant i ddathlu ei gyflawniadau fel cyn-Gyfarwyddwr Artistig yr ŵyl a hefyd er clod am ei ymrwymiad i hyrwyddo cerddoriaeth cyfansoddwyr cyfoes o Gymru. Ffrindiau agos i Peter oedd llawer o’r perfformwyr a’r cyfansoddwyr, felly achlysur personol iawn fydd hwn."

Mae pris y tocynnau yn dechrau am £1 i bobl o dan 16 oed ac maent ar gael oddi ar www.ticketsource.co.uk/machen.

Am wybodaeth bellach am yr ŵyl e-bostiwch: info@lowermachenfestival.co.uk neu ffonio 07831300617