2019-20

Cydweithrediad diwylliannol newydd rhwng Tŷ Cerdd a Sub-Sahara Advisory Panel

Efallai bod gennych ddiddordeb mewn cerddoriaeth Afrobeat, drill, hip hop, drwm a bas neu glasurol; neu efallai eich bod chi’n awdur, animeiddiwr, gwneuthurwr ffilmiau neu ddawnsiwr? Pwrpas Affricerdd ydy adeiladu cysylltiadau ac archwilio amrywiaeth cerddoriaeth a diwylliannau sydd yng Nghymru. Byddwn yn edrych ar genres sy’n dylanwadu ar gymunedau ar draws Cymru, o Afrobeat i Bhangra, a blues Malïaidd i gerddoriaeth werin Gymreig.


Sesiynau wythnosol ar Nosweithiau Mercher 7-9yh, o 15 Ionawr i 18 Mawrth (10 wythnos) ac yn yr haf - 8 wythnos yn dechrau 22 Ebrill, a gorffen 10 Mehefin 2020.
 

Bydd prif artistiaid, y canwr Tumi Williams (Afrocluster) a’r cyfansoddwr/perfformiwr Helen Woods yn cynnal y sesiynau: bydd cerddoriaeth a thrafodaeth – ac amrywiaeth o artistiaid gwadd.

Dewch draw ag offeryn, llais, neu dewch â’ch dychymyg. Cymerwch ran, siaradwch, gwrandewch – helpwch ni i adeiladu dyfodol i Affricerdd, a chynllunio prosiect perfformio yn y dyfodol i fod yn rhan ohono.


Cyswllt: ymholiadau@tycerdd.org  /  029 2063 5640

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853