top of page

CoDI RHYNGWEITHIO

Gair am Gerddoriaeth

Y cyfansoddwr fel cyfathrebwr

Dydd Llun 28ain Hydref 2019

Ystafell Llanelwy, Lefel 3,

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Ymunwch â ni am sesiwn datblygu cyfansoddwr, swper bwffe ysgafn, a pherfformiad o gerddoriaeth arbrofol Gymraeg newydd.

▶ Mae'r cyfansoddwr / arweinydd Richard Baker a'r cyfansoddwr / ysgrifennwr / beirniad Steph Power yn arwain sesiwn DPP ar gyfer gyfansoddwyr ar ysgrifennu amdanoch chi'ch hun a'ch gwaith

 

▶ Mae'r cyfansoddwr Alex Mills yn darparu mewnwelediadau o'i brofiad fel newyddiadurwr

 

▶ Swper bwffe

 

▶ HwyrGerdd: Rhodri Davies (telyn ac electronig), Angharad Davies (ffidl a phiano), Tim Parkinson (piano)

Words on Music square 3 CYM.jpg

AMSERLEN

16:00 Te/coffI/rhwydwaith
16:15-17:15 Ysgrifennu amdanoch chi a'ch gwaith
17:15-18:00 Creu ymgyrch gwasg
18:00-18:30 Cwestiynau, trafodaeth, talgrynnu 
18:30 Bwffe a sgwrs
19:30  Symud i Lefel 3 
20:00 Cyngerdd HwyrGerdd

PRIS

£10.00 yn cynnwys seminar, swper bwffe a mynediad i'r cyngerdd HwyrGerdd

YMHOLIADAU

matthew.thistlewood@tycerdd.org 

bottom of page