top of page

Joseff Gnagbo 1974 

Cyfansoddwr, canwr ac ieithydd yw Joseff Gnagbo. Yn wreiddiol o’r Traeth Ifori, mae’n byw yng Nghymru er 2018. Mae ei arddull melodaidd a dawnsiadwy’n adlewyrchu ei gariad at gerddoriaeth soul, reggae a rap. Mae ganddo ddiddordeb mewn cerddoriaeth o wahanol rannau o’r byd ac yn siarad ac yn cyfansoddi yn y Ffrangeg, Saesneg, Cymraeg, Eidaleg, Almaeneg a Swahili. Mae ei waith cyntaf i’w ryddhau, ‘Attention vigilance’ yn dyddio’n ôl i 2011 ac amser rhyfel ac yn alwad i wrthsefyll neo-wladychiaeth. Postiwyd ‘Chez Ngoma’ ar-lein yn 2014 tra oedd Joseff yn Kenya ar ran arall yn ei siwrnai hir o’i famwlad. Mae’n perfformio ei gân ‘Angela’ yn rheolaidd gyda Chôr Un Byd Oasis a chydgyfansoddodd yr hwiangerdd Gymreig ‘Gwenynen Weithgar’ gyda Laura Bradshaw ar gyfer Ymddiriedolaeth Lyfrau Cymru yn 2021. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar brosiect gyda Chôr Un Byd Oasis a’r bardd o Gymru, Mererid Hopwood.

jg.JPG

Joseff Gnagbo is a composer, singer and linguist. Originally from Ivory Coast, he has been based in Wales since 2018. His melodic and danceable style reflects his love for soul, reggae and rap music. He is interested in music from different parts of the world, and speaks and composes in French, English, Welsh, Italian, German and Swahili. His first release, ‘Attention vigilance’ dates to 2011 and an environment of war, and is a call to resist neo-colonialism. ‘Chez Ngoma’ was posted online in 2014 while Joseff was in Kenya on another stage in his long journey from his home country. He regularly performs his song ‘Angela’ with Oasis One World Choir and co-composed a Welsh nursery rhyme ‘Gwenynen Weithgar’ with Laura Bradshaw for Book Trust Cymru in 2021. He is currently working on an Oasis One World Choir project with Welsh poet Mererid Hopwood.

ENG
bottom of page