top of page
MI101 logo.png
MI101 Freelancing for Beginners (web page image)_edited.png

Music Industry 101 free online session

 

Freelancing for beginners

Tuesday 9 July 1800-1900

Heledd Evans and Natalie Jones explore the basics for anyone starting out – from setting up as a freelancer, to invoicing and filing tax returns. Interactive session with Q&As.

EMAIL to book your place

CYM

sesiwn ar-lein am ddim Diwydiant Cerdd 101 

 

Llawrydd i ddechreuwyr

Dydd Mawrth 9 Gorffennaf 1800-1900

Mae Heledd C Evans a Natalie Jones yn mynd trwyddo'r elfennau sylfaenol i unrhyw un sy’n dechrau – o sefydlu fel gweithiwr llawrydd, i anfonebu a ffeilio ffurflenni treth. Sesiwn ryngweithiol gyda Holi ac Ateb.

E-BOSTIWCH i archebu'ch lle

Untitled-2.png
bottom of page