top of page
Monetise 3.png
MI101 logo.png

Music Industry 101 free online session

 

Monetise your music

Tuesday 2 July 1730-1900

Heledd Evans and Natalie Jones unpick income streams for independent music-creators and performers – with insights from a panel of industry experts. With time for Q&As from the audience.

REGISTER TO ATTEND HERE

CYM

sesiwn ar-lein am ddim Diwydiant Cerdd 101 

 

Gwneud arian o'ch cerddoriaeth

Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 1730-1900

Mae Heledd C Evans a Natalie Jones yn dadansoddi ffrydiau incwm ar gyfer crewyr a pherfformwyr cerddoriaeth annibynnol – gyda sylwadau gan banel o arbenigwyr yn y diwydiant. Gydag amser ar gyfer Holi ac Ateb wrth y gynulleidfa.

COFRESTRWCH I FYNYCHU YMA

bottom of page