top of page

First Composers' Studio Workshop | Gweithdy Cyntaf Stiwdio Cyfansoddwyr


Autumn has brought with it a flurry of new CoDI artist-development projects, and early November took us to Theatr Soar in Merthyr for the first full-day workshop for our Composers' Studio cohort: UPROAR (Wales's new music ensemble) and their artistic director Michael Rafferty worked through sketches and ideas from the six participating artists, under the mentorship of lead composers Lynne Plowman and Richard Baker. An invaluable development experience, made possible by Jerwood Arts, PRS Foundation, Arts Council of Wales and Vaughan Williams F

Mae’r hydref wedi dod â llu o brosiectau datblygu artistiaid CoDI newydd, ac ar ddechrau mis Tachwedd aethom ni i Theatr Soar ym Merthyr ar gyfer y gweithdy diwrnod llawn cyntaf ar gyfer ein grŵp Stiwdio Cyfansoddwyr: gweithiodd UPROAR (ensemble cerddoriaeth newydd Cymru) a’u cyfarwyddwr artistig, Michael Rafferty, trwy frasluniau a syniadau gan y chwe artist a gymerodd ran, o dan fentoriaeth y prif gyfansoddwyr Lynne Plowman a Richard Baker. Profiad datblygu amhrisiadwy, a wnaed yn bosibl gan Jerwood Arts, Sefydliad PRS, Cyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Vaughan Williams.

Comments


bottom of page