top of page

GALWAD: Eisteddfod yr Urdd 2024Eisteddfod yr Urdd

27 Mai - 1 Mehefin 2024


Dyma fydd y tro cyntaf i Eisteddfod yr Urdd ymweld â Maldwyn ers 1988 a bydd wedi'i leoli ar gaeau Fferm Mathrafal, ger Meifod.


Mae disgwyl bydd yr Eisteddfod yn dod â 6 miliwn i’r economi leol a thua 90,000 o ymwelwyr yn ymweld â’r Maes rhwng 27 Mai – 1 Mehefin 2024.

Yn ystod yr ŵyl, bydd miloedd o blant a phobl ifanc o bob cwr o Gymru yn cystadlu am le ar lwyfan y pafiliwn, yn ogystal â chystadlaethau amrywiol eraill i bobl ifanc megis celf a dylunio, trin gwallt a harddwch, stand yp, creu ap a choginio.
bottom of page