top of page

ISCM Wales Section Announcement / Datganiad Adran Cymru ISCM

ISCM World Music Days: Auckland/Christchurch (New Zealand/Seland Newydd) 21 - 30 April/Ebrill 2020

Tŷ Cerdd is pleased to announce the composers and works selected by the Welsh Section of the ISCM (International Society for Contemporary  Music) to represent Wales at ISCM World New Music Days 2020, taking place in Auckland and Christchurch 21-30 April 2020. Mae Tŷ Cerdd yn falch o gyhoeddi’r cyfansoddwyr a’r gweithiau sydd wedi’u dewis gan Adran Cymru yr ISCM (Cymdeithas Ryngwladol Cerddoriaeth Gyfoes) i gynrychioli Cymru yng Ngŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd 2020 ISCM, a gynhelir yn Auckland a Christchurch, Seland Newydd, rhwng 21 a 30 Ebrill 2020.

Comments


bottom of page