top of page

ISCM World New Music Days 2023 | Dyddiau Cerddoriaeth Newydd y Byd ISCM 2023
ISCM World New Music Days is an annual, international showcase of new music – representing contemporary work from across the globe. Tŷ Cerdd is the official Welsh Section of the ISCM, running the annual call for works and selection of a Wales shortlist. From 24 November to 3 December the festival took place in South Africa (Johannesburg and Cape Town) – the first ever time the event has taken place on the African continent. The artistic panel in South Africa selected Nathan James Dearden’s i breathe for choir from this year’s Wales shortlist – he and Deborah Keyser, Tŷ Cerdd’s director, travelled over to South Africa, where i breathe was performed by Cape Town Camerata, with conductor Leon Starker. Composers, performers, delegates and audiences came together for a feast of international new work – including strong representation of music from African nations.Mae Dyddiau Cerddoriaeth Newydd y Byd ISCM yn arddangosfa flynyddol, ryngwladol o gerddoriaeth newydd – yn cynrychioli gwaith cyfoes o bob rhan o’r byd. Tŷ Cerdd ydy Adran Gymraeg swyddogol yr ISCM, sy’n cynnal yr alwad flynyddol am weithiau ac sy'n dewis rhestr fer Cymru. Rhwng 24 Tachwedd a 3 Rhagfyr cynhaliwyd yr ŵyl yn Ne Affrica (Johannesburg a Cape Town) – y tro cyntaf erioed i’r digwyddiad gael ei gynnal ar gyfandir Affrica. Dewisodd y panel artistig yn Ne Affrica ‘i breathe’ ar gyfer côr, gan Nathan James Dearden o restr fer Cymru blwyddyn yma – fe deithiodd ef a Deborah Keyser, cyfarwyddwr Tŷ Cerdd, draw i Dde Affrica, lle perfformiwyd ‘i breathe’ gan Cape Town Camerata, gyda’r arweinydd Leon Starker. Daeth cyfansoddwyr, perfformwyr, cynrychiolwyr a chynulleidfaoedd at ei gilydd ar gyfer gwledd o waith newydd rhyngwladol – gan gynnwys cynrychiolaeth gref o gerddoriaeth o wledydd Affrica.bottom of page