top of page
Network icon white SMALL.png

Rhwydwaith
 Cerdd
Network

Yn Tŷ Cerdd, rydyn ni yma i gefnogi ac ymgysylltu â gwneuthurwyr cerddoriaeth ar draws Cymru. Felly rydyn ni wedi penderfynu symud o fod yn sefydliad aelodaeth i RHWYDWAITH.

Adnodd a hyb ydyn ni ar gyfer cerddorion ar draws y genedl. Rydyn ni am gynyddu nifer y sefydliadau a chymunedau yr ydym yn ymgysylltu â nhw, felly dyma ni’n gwahodd unigolion a grwpiau fel ei gilydd i gofrestru heddiw i dderbyn ein buddion.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Tŷ Cerdd is here to support and connect with music-makers across Wales. So we’ve made the move from membership-organisation to NETWORK.
 

We’re a resource and a hub for music-makers across the nation. We want to increase the number of organisations and communities we’re connecting with, so we’re inviting individuals and groups alike to sign-up today to receive our benefits.

Click here for more information. 

bottom of page