top of page

Following an open call seven Welsh artists have been awarded bursaries to attend Classical:NEXT in Berlin from 13-16 May. The event is the global networking and exchange hub dedicated exclusively to classical and art music, for all professionals and includes an interactive conference, project pitches, showcase concerts, expo, and networking. 

Nathan James Dearden is an award-winning music creator whose work is performed across the UK and overseas, and has been broadcast on BBC Radio 3, RTÉ lyric FM, S4C and Soho Radio and released on NMC Recordings and Delphian. He is currently Lecturer in Music Composition at Royal Holloway University of London.

 

Robert Fokkens’ music is performed, recorded and broadcast internationally, and works across boundaries of style and has been described as ‘hilarious’, ‘sad [and] strange…express[ing] more than anything else’ (The Times). Robert is Reader in Composition and directs the Contemporary Music Group at Cardiff University, and is an Associate of the Royal Academy of Music.

 

Osian Gwynn is Director of Pontio Arts Centre which is part of Bangor University and is one of Wales’ leading classical music presenters, collaborating closely with the University music department and local education music provision. Osian trained as a classical singer at the Guildhall School of Music and Drama and worked as a freelance performer for many years.

 

Leona Jones is the current holder of the international Karl Sczuka Grant Prize. Her idiosyncratic, evolving, experimental practice explores language and speech as contextual performance and she creates site-responsive, immersive audio installations and events/performances.

 

Richard McReynolds is a Northern-Irish composer, multi-media artist and creative producer based in Cardiff. He works in the intersection between media, exploring new connections between performance, sound and visuals.  His work encompasses sound works, performance-art, generative images, hyper-instruments and installations.

Michael Rafferty is the artistic director of UPROAR (Wales New Music Ensemble) which is committed to commissioning Welsh composers and placing their work in the context of other world-class music.

 

Gwen Siôn is an experimental composer, producer and multidisciplinary artist working with sound, sculpture, DIY electronics, film and installation. She creates multi-instrumental, vocal and electronic compositions, and designs and builds her own hand-made instruments and experimental sound devices by recycling found objects and natural materials.

▶ Classical:Next 2024 call

CYM

Yn dilyn galwad agored mae saith artist o Gymru wedi derbyn bwrsariaethau i fynychu Classical:NEXT yn Berlin o 13-16 Mai. Mae'r digwyddiad yn ganolbwynt rhwydweithio a chyfnewid byd-eang sy'n ymroddedig i gerddoriaeth glasurol a chelf yn unig, ar gyfer pob gweithiwr proffesiynol ac mae'n cynnwys cynhadledd ryngweithiol, caeau prosiect, cyngherddau arddangos, expo, a rhwydweithio.

 

Mae Nathan James Dearden yn gyfansoddwr arobryn y mae ei waith yn cael ei berfformio ar draws y DU a thramor, ac wedi’i ddarlledu ar BBC Radio 3, RTÉ lyric FM, S4C a Soho Radio a’i ryddhau ar Recordiadau NMC a Delphian. Ar hyn o bryd mae'n Ddarlithydd Cyfansoddi Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Royal Holloway Llundain.

 

Mae cerddoriaeth Robert Fokkens yn cael ei pherfformio, ei recordio a’i darlledu’n rhyngwladol, ac mae’n gweithio ar draws ffiniau arddull ac wedi’i disgrifio fel ‘hilarious’, ‘sad [and] strange…express[ing] more than anything else’ (The Times). Mae Robert yn Ddarllenydd mewn Cyfansoddi ac yn cyfarwyddo’r Grŵp Cerddoriaeth Gyfoes ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn Gydymaith i’r Academi Gerdd Frenhinol.

Osian Gwynn yw Cyfarwyddwr Canolfan Celfyddydau Pontio sy’n rhan o Brifysgol Bangor ac mae’n un o brif gyflwynwyr cerddoriaeth glasurol Cymru, gan gydweithio’n agos ag adran gerddoriaeth y Brifysgol a darpariaeth cerddoriaeth addysg leol. Hyfforddodd Osian fel canwr clasurol yn Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall a bu’n gweithio fel perfformiwr llawrydd am nifer o flynyddoedd.

 

Leona Jones yw deiliad presennol Gwobr Ryngwladol Karl Scizuka. Mae ei hymarfer idiosyncratig, esblygol, arbrofol yn archwilio iaith a lleferydd fel perfformiad cyd-destunol ac mae hi’n creu gosodiadau sain a digwyddiadau/perfformiadau trochi sy’n ymateb i’r safle.

 

Mae Richard McReynolds yn gyfansoddwr o Ogledd Iwerddon, yn artist amlgyfrwng ac yn gynhyrchydd creadigol sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae'n gweithio yn y croestoriad rhwng cyfryngau, gan archwilio cysylltiadau newydd rhwng perfformiad, sain a gweledol. Mae ei waith yn cwmpasu gweithiau sain, celf perfformio, delweddau cynhyrchiol, hyper-offerynnau a gosodiadau.

Michael Rafferty yw cyfarwyddwr artistig UPROAR (Ensemble Cerddoriaeth Newydd Cymru) sydd wedi ymrwymo i gomisiynu cyfansoddwyr Cymreig a gosod eu gwaith yng nghyd-destun cerddoriaeth fyd-eang arall.

 

Mae Gwen Siôn yn gyfansoddwraig, cynhyrchydd ac artist amlddisgyblaethol arbrofol sy’n gweithio gyda sain, cerflunwaith, electroneg DIY, ffilm a gosodiadau. Mae hi’n creu cyfansoddiadau aml-offerynnol, lleisiol ac electronig, ac yn dylunio ac adeiladu ei hofferynnau wedi’u gwneud â llaw a’i dyfeisiau sain arbrofol ei hun trwy ailgylchu gwrthrychau a ddarganfuwyd a deunyddiau naturiol.

 

▶ galwad Classical:Next 2024 

WOMEX 2024 logo strip.png
bottom of page