top of page
CoDI Un i UN logo.png

CoDI UN-i-UN yw cyfle Tŷ Cerdd a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i gyfansoddwyr mewn ymateb i’r cyfyngiadau symud presennol yn y DU yn sgil pandemig y coronafeirws.

Yn dilyn galwad agored, cafodd 10 cyfansoddwr sy’n wynebu’r cyfyngiadau symud yng Nghymru’n eu dethol i gyfansoddi darn munud neu ddwy ar ei hyd i offeryn cerddorfaol unigol – ac yn cael cynnig ffi gomisiwn o £100. Cafodd pob cyfansoddwr ei baru ag aelod o Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a fydd yn recordio&rs