CoDI UN-i-UN yw cyfle Tŷ Cerdd a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i gyfansoddwyr mewn ymateb i’r cyfyngiadau symud presennol yn y DU yn sgil pandemig y coronafeirws.

Yn dilyn galwad agored, cafodd 10 cyfansoddwr sy’n wynebu’r cyfyngiadau symud yng Nghymru’n eu dethol i gyfansoddi darn munud neu ddwy ar ei hyd i offeryn cerddorfaol unigol – ac yn cael cynnig ffi gomisiwn o £100. Cafodd pob cyfansoddwr ei baru ag aelod o Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a fydd yn recordio’r gwaith newydd yn ei gartref ei hun.

 

Menter datblygu cyfansoddwyr Tŷ Cerdd yw CoDI a bydd Tŷ Cerdd yn cynnig cefnogaeth a mentora i artistiaid yn ystod y broses gyfansoddi. Bydd pob artist yn derbyn recordiad o’r gwaith sy’n deillio o hyn a bydd Tŷ Cerdd yn cynnig cyhoeddi’r gwaith gyda gwasgnod Cyhoeddiadau Tŷ Cerdd.

Ashley John Long - my way is in the sand flowing 

Matthew Featherstone (Prif Ffliwt, CGG y BBC)

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853