top of page
iscm logo.png

International Society of Contemporary Music

Yn galw cyfansoddwyr!​

   
Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd ISCM:
Johannesburg/Cape Town, De Affrica
24 Tachwedd – 3 Rhagfyr 2023

Mae Tŷ Cerdd – Adran Cymru swyddogol International Society for Contemporary Music (ISCM) – yn gwahodd cyfansoddwyr Cymreig/sy’n byw yng Nghymru i gyflwyno eu sgorau i Ddiwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd (DCNB) Johannesburg/Cape Town 2023.

         
Sioe arddangos ryngwladol flynyddol ar gyfer cerddoriaeth newydd yw Gŵyl Diwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd ISCM – yn cynrychioli gwaith cyfoes o bedwar ban byd ac eleni fe’i cynhelir ym mis Medi. Ceir 16 categori y gwahoddir cyflwyniadau ar eu cyfer i’w cyflwyno yn yr Ŵyl. Gallwch gyflwyno gweithiau drwy anfon fersiwn PDF o’r sgôr ynghyd â recordiad sain neu fideo o’r gwaith (os yw ar gael), neu ddogfennaeth sain/fideo os nad oes gan y gwaith sgôr ysgrifenedig.

         

Bydd panel Adran Cymru’r ISCM yn asesu’r cyflwyniadau gan roi gerbron chwech o weithiau fel y cyflwyniad swyddogol i’r ISCM. Fel Aelod Cyswllt ISCM, rhaid i'n cyflwyniad gwmpasu o leiaf pedwar o'r categorïau penodedig. Bydd un fan leiaf o’r chwech yma’n cael ei ddethol gan DCNB 2021 i’w berfformio.

   

Y panel eleni yw:
           

Lynne Plowman – Cadeirydd Adran Cymru’r ISCM

Daniel Soley – cyfansoddwr; cyflwynwyd ei waith yn DCNB Estonia 2019

Jo Thomas – cyfansoddwr

Deborah Keyser – Cyfarwyddwr, Tŷ Cerdd

 

Sut i wneud cyflwyniad swyddogol drwy Adran Cymru ISCM:

Gweler isod am wybodaeth bellach am y gofynion, categorïau a’r canllawiau. Dylech eu darllen yn ofalus gan sicrhau bod eich cyflwyniad yn cyflawni’r gofynion ac yn cydymffurfio â’r wybodaeth am y categorïau a’r canllawiau.

Dylech gyflwyno’ch cais gyda’r holl ddogfennau cysylltiedig erbyn 17.00, dydd Llun 22 Chwefror 2021 drwy ein ffurflen ar-lein YMA. (Mae'r adnoddau yma ar gael yn Saesneg yn unig.)

         

Dylid nodi:
         

  • Dim ond un gwaith y caiff pob cyfansoddwr ei gyflwyno drwy naill ai cyflwyniad unigol neu gyflwyniad swyddogol.

  • Rhoddir blaenoriaeth i weithiau sy’n fyrrach na 12 munud o hyd ac eithrio lle y nodir yn benodol yn y disgrifiad o’r categori.

  • Rhoddir blaenoriaeth hefyd i weithiau o dan hyd penodedig. Dylid edrych yn ofalus i wirio hyn gan fod pob categori’n wahanol.

                          

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 17:00, dydd Llun 22 Chwefror 2021

Nid ystyrir ceisiadau hwyr. Hysbysir pob ymgeisydd erbyn dydd Gwener 12 Mawrth a yw ei waith wedi cyrraedd y rhestr fer. Bydd DCNB 2021 yn cyhoeddi’r gweithiau a ddetholir yn y man.
       

Am ymholiadau, cysylltwch â Shakira Mahabir yn Nhŷ Cerdd: shakira.mahabir@tycerdd.org neu 029 2063 5640.

Mae galwadau artist gan ein cydweithwyr yn adrannau ISCM Prydain a'r Alban hefyd:
 

Sound and Music 
https://soundandmusic.org/compose/iscm/      
   
New Music Scotland