top of page
iscm logo.png
ISCM 2020
Dewiswyd Mark Bowden i gynrychioli
Adran Gymreig ISCM yn Seland Newydd 2020

Pleser mawr i Dŷ Cerdd yw cyhoeddi bod y cyfansoddwr Mark Bowden wedi cael ei ddethol i gynrychioli Adran Cymru yn Niwrnodau Cerddoriaeth Newydd y Byd 2020 i’w cynnal yn Seland Newydd, 21-30 Ebrill: perfformir ei Five Memos i’r feiolín a’r piano ochr yn ochr â’r gerddoriaeth newydd orau a gyflwynir gan adrannau’r ISCM o bedwar ban byd.