CoDI Adopt a Music Creator logo CYM.png

Eleni ymunodd Tŷ Cerdd â Making Music a Sound and Music i ddod â’r cynllun Mabwysiadu Crëwr Cerddoriaeth i Gymru. Mae’r prosiect Mabwysiadu Cyfansoddwr bellach yn ei 20fed flwyddyn, a hyd yn hyn mae wedi esgor ar dros 120 o brosiectau hynod greadigol a llwyddiannus rhwng cyfansoddwyr a grwpiau cerdd hamdden. Bydd y prosiect nodedig hwn yn ehangu yn 20/21 o dan enw newydd.

 

Yng Nghymru, bydd y cynllun yn paru aelod o rwydwaith Making Music / Tŷ Cerdd – sef corau, bandiau, cerddorfeydd ac ensembles hamdden – gyda chrëwr cerddoriaeth am hyd at flwyddyn gan arwain at première, recordiad a darllediad posib. Os nad ydych yn aelod o Dŷ Cerdd na Making Music, mae’n rhad ac am ddim i gofrestru â Rhwydwaith Tŷ Cerdd ac fe gewch 10% oddi ar eich aelodaeth Making Music.

 

Darllenwch am bartneriaeth CoDI Mabwysiadu Crëwr Cerddoriaeth 2020/21 

 

Taith greadigol yw Mabwysiadu Crëwr Cerddoriaeth a gall bara hyd at 12 mis. Mae cyfle i Grewyr Cerddoriaeth ddod i adnabod y grwpiau perfformio a llunio darn yn arbennig iddyn nhw ar gyfer première, a bydd cyfle i grwpiau gyfrannu at greu darn newydd gan rai o artistiaid creadigol mwyaf addawol y Deyrnas Unedig. Caiff mentor profiadol ei benodi i bob pâr er mwyn cefnogi ac arwain y crëwr cerddoriaeth a’r grŵp, ac i helpu’r broses i redeg yn llyfn.

Sut bydd grwpiau cerdd amser hamdden yn elwa?

 • Darn newydd o gerddoriaeth wedi’i deilwra i’w cryfderau a’u personoliaeth hwy

 • Perthynas waith â chrëwr cerddoriaeth medrus ac ymroddedig

 • Datblygiad cerddorol a phrofiad newydd cyffrous

 • Diwrnod datblygu i’w cyfarwyddwr cerdd ei fynychu

 • Y cyfle i gael eu recordio ar gyfer darllediad radio posibl

 • Dod i ddeall proses gydweithredol creu cerddoriaeth newydd a’r wybodaeth a’r hyder i’w wneud eto’n annibynnol

 • Ffi o £250

 • Costau teithio ar gyfer gweithdy yn Llundain  

 • Cyfraniad at gostau recordio

Sut bydd crewyr cerddoriaeth yn elwa?

 • Profiad cyffrous ac unigryw yn cyfansoddi gyda grŵp cerdd amser hamdden

 • Perthynas waith gyda chyfarwyddwr cerdd

 • Elwa o wybodaeth a phrofiad mentor-crëwr cerddoriaeth a benodir i chi

 • Cyfle i wneud cysylltiadau a chael cynulleidfaoedd ehangach

 • Dau ddiwrnod sgiliau creu cerddoriaeth wedi’u cynnal gan Sound and Music

 • Y cyfle i gael eu gwaith wedi’i recordio a’i ddarlledu

 • Dod i ddeall proses gydweithredol creu cerddoriaeth newydd gyda grwpiau cerdd hamdden a chael y wybodaeth a’r hyder i’w wneud eto

 • Ffi o £1500

 • Costau teithio ar gyfer gweithdy yn Llundain  

CoDI Bydiaid 2019/20

CoDI Bydiaid 2018/19

TC Enriqueta logo 2.png
TDP logo black.png
Making Music logo BLACK.png
lottery funded logo black.png
S&M.png
ACW black.png
WG.png