CoDI Adopt a Music Creator logo CYM.png

Eleni mae Tŷ Cerdd yn ymuno â Making Music a Sound and Music i ddod â’r cynllun Mabwysiadu Crëwr Cerddoriaeth i Gymru. Mae’r prosiect Mabwysiadu Cyfansoddwr bellach yn ei 20fed flwyddyn, a hyd yn hyn mae wedi esgor ar dros 120 o brosiectau hynod greadigol a llwyddiannus rhwng cyfansoddwyr a grwpiau cerdd hamdden. Bydd y prosiect nodedig hwn yn ehangu yn 20/21 o dan enw newydd.

 

Yng Nghymru, bydd y cynllun yn paru aelod o rwydwaith Making Music / Tŷ Cerdd – sef corau, bandiau, cerddorfeydd ac ensembles hamdden – gyda chrëwr cerddoriaeth am hyd at flwyddyn gan arwain at première, recordiad a darllediad posib. Os nad ydych yn aelod o Dŷ Cerdd na Making Music, mae’n rhad ac am ddim i gofrestru â Rhwydwaith Tŷ Cerdd ac fe gewch 10% oddi ar eich aelodaeth Making Music.

 

Mae’r grwpiau cerdd a’r crewyr cerddoriaeth i wneud ceisiadau annibynnol ar wahân.

 

Taith greadigol yw Mabwysiadu Crëwr Cerddoriaeth a gall bara hyd at 12 mis. Mae cyfle i Grewyr Cerddoriaeth ddod i adnabod y grwpiau perfformio a llunio darn yn arbennig iddyn nhw ar gyfer première, a bydd cyfle i grwpiau gyfrannu at greu darn newydd gan rai o artistiaid creadigol mwyaf addawol y Deyrnas Unedig. Caiff mentor profiadol ei benodi i bob pâr er mwyn cefnogi ac arwain y crëwr cerddoriaeth a’r grŵp, ac i helpu’r broses i redeg yn llyfn.

Sut bydd grwpiau cerdd amser hamdden yn elwa?

 • Darn newydd o gerddoriaeth wedi’i deilwra i’w cryfderau a’u personoliaeth hwy

 • Perthynas waith â chrëwr cerddoriaeth medrus ac ymroddedig

 • Datblygiad cerddorol a phrofiad newydd cyffrous

 • Diwrnod datblygu i’w cyfarwyddwr cerdd ei fynychu

 • Y cyfle i gael eu recordio ar gyfer darllediad radio posibl

 • Dod i ddeall proses gydweithredol creu cerddoriaeth newydd a’r wybodaeth a’r hyder i’w wneud eto’n annibynnol

 • Ffi o £250

 • Costau teithio ar gyfer gweithdy yn Llundain  

 • Cyfraniad at gostau recordio

Sut bydd crewyr cerddoriaeth yn elwa?

 • Profiad cyffrous ac unigryw yn cyfansoddi gyda grŵp cerdd amser hamdden

 • Perthynas waith gyda chyfarwyddwr cerdd

 • Elwa o wybodaeth a phrofiad mentor-crëwr cerddoriaeth a benodir i chi

 • Cyfle i wneud cysylltiadau a chael cynulleidfaoedd ehangach

 • Dau ddiwrnod sgiliau creu cerddoriaeth wedi’u cynnal gan Sound and Music

 • Y cyfle i gael eu gwaith wedi’i recordio a’i ddarlledu

 • Dod i ddeall proses gydweithredol creu cerddoriaeth newydd gyda grwpiau cerdd hamdden a chael y wybodaeth a’r hyder i’w wneud eto

 • Ffi o £1500

 • Costau teithio ar gyfer gweithdy yn Llundain  

 

Y broses

 • 31 Awst 2020: ceisiadau’n cau

 • Dechrau Medi 2020: rhoi gwybod i’r crëwr cerddoriaeth a’r gymdeithas gerdd llwyddiannus

 • 3 Hydref 2020: cyhoeddi’r parau mewn digwyddiad lansio (Llundain) – cewch gwrdd â’ch grŵp!

 • Hydref 2020: Diwrnod cyntaf sgiliau crëwr cerddoriaeth yn Llundain wedi’i gynnal gan Sound and Music

 • Hydref 2020: Rhagfyr: grŵp(iau) yn cynnal gweithdy i gyflwyno’r crëwr cerddoriaeth i’w haelodau

 • Rhagfyr 2020: Chwefror: Crëwr cerddoriaeth a’r grŵp(iau) yn cael gweithdy/ymarfer y darnau sydd ar y gweill

 • Chwefror 2021: Ebrill: rhagor o weithdai ac ymarfer y darn drafft

 • Mawrth 2021: Ail ddiwrnod sgiliau crëwr cerddoriaeth yn Llundain wedi’i gynnal gan Sound and Music

 • Mai - Rhagfyr 2021: cyngerdd première (wedi’i recordio o bosibl ar gyfer ei ddarlledu ar Radio 3 y BBC)

Panel dethol

 • Deborah Keyser (Cyfarwyddwr of Tŷ Cerdd)

 • Steph Power (cyfansoddwr, awdur a Chadeirydd Tŷ Cerdd)

 • Matthew Thistlewood (Rheolwr CoDI)

 • Tumi Williams (artist creadigol ac aelod bwrdd rheolaeth Tŷ Cerdd)

FFURFLEN GAIS (CYFANSODDWR)

FFURFLEN GAIS (ENSEMBLE)

CoDI Bydiaid 2019/20

CoDI Bydiaid 2018/19

TC Enriqueta logo 2.png
TDP logo black.png
Making Music logo BLACK.png
lottery funded logo black.png
S&M.png
ACW black.png
WG.png