top of page

Penguin Pebbling | Peblo Pengwin


Penguin Pebbling – our CoDI pathway for neurodivergent music-creators – came to fruition in November with a day of recordings in our Studio. The six participating artists – Eranan Thirumagan, Ffion Campbell-Davies, James Jones, Laura Phillips, Neo Ukandu, and Rhiannon Takel – each led a creative recording session around their own original compositions, featuring performances from others in the cohort, and supported by lead artists Heledd Evans and Rosey Brown and creative producer Jake Griffiths. Plans are afoot for a live sharing by all six at Shift in Cardiff in February… and we plan to continue engaging with the artists to work towards making all of our programmes more accessible to people with different requirements. Read more...Daeth Peblo Pengwin – ein llwybr CoDI ar gyfer crewyr cerddoriaeth niwro-ddargyfeiriol – i ben ym mis Tachwedd gyda diwrnod o recordiadau yn ein Stiwdio. Arweiniodd pob un o'r chwe artist a gymerodd ran – Eranan Thirumagan, Ffion Campbell-Davies, James Jones, Laura Phillips, Neo Ukandu, a Rhiannon Takel – sesiwn recordio creadigol o amgylch eu cyfansoddiadau gwreiddiol eu hunain, yn cynnwys perfformiadau gan eraill yn y garfan, gyda chefnogaeth yr artistiaid arweiniol Heledd Evans a Rosey Brown a’r cynhyrchydd creadigol Jake Griffiths. Mae cynlluniau ar y gweill gan y chwech i rannu’r gweithiau'n fyw yn Shift yng Nghaerdydd ym mis Chwefror... ac rydym yn bwriadu parhau i ymgysylltu â’r artistiaid i weithio tuag at wneud ein holl raglenni’n fwy hygyrch i bobl â gofynion gwahanol. Darllenwch mwy...bottom of page