top of page

Taliesin's Songbook
TCR031

Taliesin’s Songbook is an exploration of 20th- and 21st-century Welsh song, performed by a sparkling line up of Welsh artists: sopranos, Natalya Romaniw, Rebecca Evans, Elin Manahan Thomas and Susan Bullock; tenor, Elgan Llŷr Thomas; baritone, Gareth Brynmor John; pianist Andrew Matthews-Owen, who curated the album, and harpist Catrin Finch. 
 

From the precocious talent of Morfydd Owen, to leading Welsh composers of today, this collection unfurls the journey of Welsh song over the last 100 years. 

TsB digital square 95000 x 5000 px) (1).

Archwiliad o gân Gymreig yr 20fed a’r 21ain ganrif yw Caneuon Taliesin, a berfformir gan restr ddisglair o artistiaid o Gymru: sopranos, Natalya Romaniw, Rebecca Evans, Elin Manahan Thomas a Susan Bullock; tenor, Elgan Llŷr Thomas; bariton, Gareth Brynmor John; a’r pianydd Andrew Matthews-Owen  a wnaeth curadu'r albwm, a'r telynores Catrin Finch.

 

O ddawn ifanc Morfydd Owen, i gyfansoddwyr blaenllaw Cymru heddiw, mae'r casgliad hwn yn agor taith cân Gymreig dros y 100 mlynedd diwethaf.

Track list
 

DILYS ELWYN-EDWARDS (1918-2012)                                                 

Caneuon Natur

1. Y Mynydd [02:48]      

2. Deilen [01:16]             

3. Nos o Haf [03:31]      

Rebecca Evans, soprano; Andrew Matthews-Owen, piano
 

4. Cloths of Heaven [02:37]
Rebecca Evans, soprano; Andrew Matthews-Owen, piano

 

ALUN HODDINOTT (1929-2008)

from Four Welsh Songs (Op. 38, No. 3)

5. Pedoli, Pedoli [01:12]                                          

6. Cysga di, fy Mhlentyn Tlws [02:08] 
Rebecca Evans, soprano; Andrew Matthews-Owen, piano           

 

7. Medieval Carol (Op. 38, No. 2) [01:55]
Gareth Brynmor John, baritone; Andrew Matthews-Owen, piano             

 

ARWEL HUGHES (1909-88)

from Menna

8. Nid oes un foment [02:58]                    

9. Mae ‘mron yn dyner [02:11]
Susan Bullock, soprano; Andrew Matthews-Owen, piano                

 

DAFYDD BULLOCK (1953)

from Caneuon y Mynyddoedd (Op. 131)

10. (i) Crib Goch [04:17]                                           

Susan Bullock, soprano; Andrew Matthews-Owen, piano 
 

ET DAVIES (1878-1969)

11. Ynys y Plant [05:46]
Susan Bullock, soprano; Andrew Matthews-Owen, piano                              

 

MARK BOWDEN (1979)

The Soul Candle

12. One day, feeling hungry [02:40]      

13. Drought [02:44]                                   

14. Spring  [02:42]  
Gareth Brynmor John, baritone; Andrew Matthews-Owen, piano                                         

 

RHIAN SAMUEL (1944)

15. Yr Alarch [04:36]
Elin Manahan Thomas, soprano                         

 

GARETH GLYN (1951)    

16. Hymn to the Virgin [02:47]
Elin Manahan Thomas, soprano; Catrin Finch, harp                 

 

GRACE WILLIAMS (1906-77)

17. The Loom [03:17]
Elin Manahan Thomas, soprano; Andrew Matthews-Owen, piano                       

 

HUW WATKINS (1976)

from Three Auden Songs

18. (ii) Eyes look into the well [02:56]
Elgan Llŷr Thomas, tenor; Andrew Matthews-Owen, piano

 

WILLIAM MATHIAS (1934-92)

19. Pan Oeddwn Fachgen (Op. 49) [07:09]
Elgan Llŷr Thomas, tenor; Andrew Matthews-Owen, piano

 

MORFYDD OWEN (1891-1918)

20. Slumber Song of the Madonna [02:44]           

21. Gweddi y Pechadur [05:58]                             
Natalya Romaniw, soprano; Andrew Matthews-Owen, piano

 

MEIRION WILLIAMS (1901-76)

22. Gwynfyd [03:15]   
Natalya Romaniw, soprano; Andrew Matthews-Owen, piano                                             

Total running time: 01:11:37

Susan Bullock, soprano 

Rebecca Evans, soprano
Catrin Finch, harp 

Gareth Brynmor John, bariton 

Natalya Romaniw, soprano 
Elgan Llŷr Thomas
, tenor 

Elin Manahan Thomas, soprano 

Andrew Matthews-Owen, piano 

bottom of page