top of page

affricerdd

Mae affricerdd Tŷ Cerdd yn llinyn i Tapestri, sef menter newydd (wedi’i hariannu gan raglen Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru) i greu archif gerddorol fyw o bobl, ieithoedd a chymunedau Cymru.

Mae affricerdd yn bartneriaeth gyda Phanel Cynghori Is-Sahara, ac mae'n dathlu gwaith crewyr cerddoriaeth o Gymru o dras Affricanaidd trwy gyfres o gomisiynau.

Dau linyn y prosiect yw:

  • Cân: affricerdd - comisiynu crewyr cerddoriaeth i wneud fideo-gerddoriaeth wreiddiol o'u cân newydd eu hunain, mewn unrhyw iaith
     

  • Plethu: affricerdd - a partnership with Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, yn comisiynu parau o artistiaid dawns a chrewyr cerddoriaeth i gydweithio ar fideos dawns / cerddoriaeth
     

Cliciwch isod i ddarllen mwy am ein crewyr cerddoriaeth affricerdd:

Cân: affricerdd         Plethu: affricerdd

WG lottery & ACW logos.png
DAC_Logo grayscale.png
ndcw.png
SSAP grayscale.png
EISTEDDFOD grayscale.png
WPA logo grayscale.png
tc logo.png
bottom of page