Amgen.png

Mae Tŷ Cerdd ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru

am gomisiynu caneuon gan 5 o grewyr cerddoriaeth

ifanc o liw – CoDI Cân

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol a Tŷ Cerdd – Canolfan Gerdd Cymru – yn cyhoeddi CoDI Cân, cydweithrediad ar gyfer Eisteddfod AmGen 2021. Yn dilyn galwad agored, bydd 5 artist o dan 26 oed yn cael eu comisiynu i ysgrifennu, perfformio a chreu fideo-gerddoriaeth o gân newydd o unrhyw genre cerddorol yn y Gymraeg - am ffi o £500 yr un. Gofynnir i bob artist greu ei ymateb ei hun i dirwedd ddiwylliannol Cymru, trwy eiriau a cherddoriaeth wreiddiol.

Mae'r cyfle yn agored i grewyr cerddoriaeth lliw sy'n siaradwyr Cymraeg neu'n ddysgwyr Cymraeg. Bydd artistiaid sy'n cymryd rhan yn derbyn cefnogaeth a mentora trwy gydol y broses greadigol:

 • Lily Beau fydd yn darparu mentora Cymraeg / ac ysgrifennu caneuon trwy gydol y broses

 • Mentora cerddoriaeth / perfformio gan Tumi Williams

 • Mentora fideo-graffeg gan Jonny Reed 

 • Bydd Tŷ Cerdd yn darparu cefnogaeth a chydlynu trwy gydol y cyfnod creu

 

Bydd y pum fideo sy'n deillio o’r prosiect hwn yn cael eu darlledu ar-lein ddydd Llun 2 i ddydd Gwener 6 Awst (fel rhan o raglen wythnos yr Eisteddfod).

Sut i wneud cais

Rhaid i’r cyflwyniadau trwy e-bost at ymholiadau@tycerdd.org ac elen@eisteddfod.org.uk gynnwys:

 • Enw / oedran / lleoliad / cyfeiriad e-bost (rhaid i chi fod o gefndir Du, Asiaidd neu ethnig amrywiol)
      

 • Manylion gallu Cymraeg; os ydych chi'n ddysgwr, dywedwch wrthym am eich ymrwymiad i ddysgu'r Gymraeg. Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi ar eich taith Gymraeg, felly peidiwch â phoeni os ydych chi ar ddechrau’r daith
   

 • Paragraff ar: beth sydd o ddiddordeb i chi i fynd ati i ysgrifennu cân sy'n ymateb i'ch canfyddiadau chi o dirwedd ddiwylliannol Cymru?
   

 • 2 ddolen at enghreifftiau o’ch cerddoriaeth; nid oes angen iddo fod yn gân – unrhyw gerddoriaeth (mewn unrhyw iaith, os yw'n cynnwys geiriau), ac nid oes angen ei recordio'n broffesiynol
   

 • Mae croeso hefyd i chi wneud ceisiadau fideo (yn hytrach nag ysgrifenedig) – atodwch eich fideo (5 munud ar y mwyaf) sy'n cwmpasu'r meysydd uchod i'ch e-bost
   

 • DS: rhaid i ymgeiswyr fod ar gael ar gyfer y sesiwn gyntaf ac olaf grŵp – 1400 ddydd Llun 21 Mehefin a 1400 dydd Llun 26 Gorffennaf (fe gytunir ar y sesiynau mentora eraill gyda'r cyfranogwyr yn unigol)

Panel:  Tumi Williams; Lily Beau; Jonny Reed; Elen Elis (National Eisteddfod); Deborah Keyser (Tŷ Cerdd)
 

Llinell Amser: 
Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno dydd Gwener 4 Mehefin, 1000  
Cyhoeddi penderfyniadau dydd Mercher 16 Mehefin
Sesiwn grŵp cyntaf dydd Llun 21 Mehefin, 1400
Sesiwn olaf y grŵp dydd Llun 26 Gorffennaf, 1400
Darllediadau yn ystod wythnos Eisteddfod Dydd Llun 2 i Ddydd Gwener 6 Awst

 

Am unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â Deborah ac Elen ar enquiries@tycerdd.org ac elen@eisteddfod.org.uk