top of page
CoDI Mentors .png

2020/21 Partnerships

Mentors post.png

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod y partneriaethau canlynol wedi'u creu ar gyfer CoDI Mentoriaid 2020/21:

We are very pleased to announce that the following partnerships have been created for CoDI Mentors 2020/21:

 

Laura Jurd & Ashley John Long

Kathy Hind & Francesca Simmons

Kathy Hinde & Leona Jones

Mark David Boden & Rob Smith

Supriya Nagarajan & Mandy Leung

 

Bydd y parau yn cwrdd chwe gwaith yn ystod gyfnod o dri mis i weithio gyda'i gilydd ar faes o arfer yr artist gan greu cynllun gweithredu a blaenoriaethau ar gyfer gweithgaredd yn y dyfodol.

 

The pairings will meet six times over a period of three months to work together on a defined area of the mentee's practice creating an action plan and priorities for future activity.

bottom of page