2020/21 Partnerships

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod y partneriaethau canlynol wedi'u creu ar gyfer CoDI Mentoriaid 2020/21:

We are very pleased to announce that the following partnerships have been created for CoDI Mentors 2020/21:

 

Laura Jurd & Ashley John Long

Kathy Hind & Francesca Simmons

Kathy Hinde & Leona Jones

Mark David Boden & Rob Smith

Supriya Nagarajan & Mandy Leung

 

Bydd y parau yn cwrdd chwe gwaith yn ystod gyfnod o dri mis i weithio gyda'i gilydd ar faes o arfer yr artist gan greu cynllun gweithredu a blaenoriaethau ar gyfer gweithgaredd yn y dyfodol.

 

The pairings will meet six times over a period of three months to work together on a defined area of the mentee's practice creating an action plan and priorities for future activity.

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853