Bydd MENTORIAID ​CoDI 2019/20 yn cefnogi chwe chyfansoddwr o Gymru drwy gadw llygad ‘allanol’ ar eu gwaith creadigol. Byddant yn cael eu paru â ffigyrau a sefydliadau blaenllaw o sîn cerddoriaeth gyfoes y DU:

Sally Beamish • Bushra El-Turk • Lore LixenbergPsappha • Freya Waley-Cohen • Matthew Whiteside

Bydd pob partneriaeth, dros chwe chyfarfod (yn y cnawd neu drwy Skype) rhwng mis Chwefror a diwedd mis Ebrill, yn cydweithio ar faes penodedig o waith y mentorai gan greu cynllun gweithredu a blaenoriaethau ar gyfer gweithgarwch yn y dyfodol. Bydd y mentoreion yn derbyn £100 i dalu treuliau.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 31 Ionawr 2020 a chyhoeddir y rhestr o gyfansoddwyr dethol ddydd Gwener 7 Chwefror.

 

E-bostiwch matthew.thistlewood@tycerdd.org os oes gynnoch chi unrhyw gwestiynau am Fentoriaid CoDI.

FFURFLEN GAIS

FFURFLEN MONITRO CYFLE CYFARTAL

SALLY BEAMISH

Sally Beamish yw’r cyfansoddwr preswyl gydag Academi St Martin-in-the-Fields y mae wedi cyfansoddi wythawd llinynnol, Partita, ar ei chyfer ynghyd â darn cerddorfaol, Hover, oedd wedi’i gynnwys yng nghyngerdd mawreddog 60 mlwyddiant yr Academi yn Neuadd y Frenhines Elisabeth yn Llundain ym mis Tachwedd 2019. Bu’n astudio’r fiola yn yr RNCM gyda Patrick Ireland ac yn Detmold gyda Bruno Giuranna, ac roedd yn un o aelodau sefydlu Ensemble Raphael. Hi oedd y brif fiola gyda Chwaraewyr Mozart Llundain a Cherddorfa Siambr yr Alban.

 

DARLLENWCH MWY

 

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853