CoDI Mentoriaid.png

​Bydd MENTORIAID ​CoDI 2020/21yn cefnogi pedwar cyfansoddwr o Gymru drwy gadw llygad ‘allanol’ ar eu gwaith creadigol. Byddant yn cael eu paru â ffigyrau a sefydliadau blaenllaw o sîn cerddoriaeth gyfoes y DU:

Kathy Hinde             Laura Jurd          Mark David Boden          Supriya Nagarajan

Kathy Hinde 2x1.jpg

KATHY

HINDE

Bydd pob partneriaeth, dros chwe chyfarfodar-lein rhwng mis Chwefror a diwedd mis Ebrill, yn cydweithio ar faes penodedig o waith y mentorai gan greu cynllun gweithredu a blaenoriaethau ar gyfer gweithgarwch yn y dyfodol. Bydd y mentoreion yn derbyn £100 i dalu treuliau.

FFURFLEN GAIS

Gallwch gyflwyno cais fideo (heb fod yn hwy na 5 munud) yn lle ffurflen gais wedi'i chwblhau.

FFURFLEN MONITRO CYFLE CYFARTAL

Rhaid i chi lenwi’r ffurflen monitro cyfle cyfartal yma ynghyd a’ch cais. Mae’n ddienw ac yn gadael i ni wybod a ydyn ni’n cyrraedd y bobl iawn; ni fydd yn cael ei gweld gan y panel.