top of page

Cefnogwyd MENTORIAID ​CoDI 2020/21 pump cyfansoddwr o Gymru drwy gadw llygad ‘allanol’ ar eu gwaith creadigol. Cafodd eu paru â ffigyrau a sefydliadau blaenllaw o sîn cerddoriaeth gyfoes y DU: Kathy Hinde, Laura Jurd, Mark Boden a Supriya Nagarathan.

 

Cydweithiodd pob partneriaeth, dros chwe chyfarfod ar-lein rhwng mis Chwefror a diwedd mis Ebrill, ar faes penodedig o waith y mentorai gan greu cynllun gweithredu a blaenoriaethau ar gyfer gweithgarwch yn y dyfodol. Derbyniodd y mentoreion £100 i dalu treuliau.

TC, PRSF, ACW & WG logo strip.png

PARTNERIAETHAU

Ashley John Long + Laura Jurd

Francesca Simmons + Kathy Hinde

Leona Jones + Kathy Hinde

Mandy Leung + Supriya Nagarajan

Rob Smith + Mark Boden

bottom of page