Claire Victoria Roberts

Academi Hijinx

Gogledd Cymru

Teifi Emerald

Academi Hijinx

De Cymru 1

Tom Elstob

Academi Hijinx

De Cymru 2

Tayla-Leigh Payne

Academi Hijinx

Gorllewin Cymru

Sarah Lianne Lewis

Academi Hijinx

Canolbarth Cymru

CoDI SYMUD 

llwybr at gyfansoddi ar gyfer symud ac ymgysylltu ag actorion ag anableddau dysgu

 

Mae pum cyfansoddwr/artist sain o ystod arddulliadol eang, wedi cael eu recriwtio i weithio yn Academïau Hijinx – sy’n hyfforddi actorion ag anableddau dysgu yn Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin a Phrestatyn. Y gyfansoddwraig arweiniol Tic Ashfield fydd yn mentora’r cyfansoddi ar gyfer symud / theatr / dawns; daw cymorth ar gyfer gweithio mewn lleoliad hyfforddi i rai ag anableddau dysgu gan goreograffwyr ac arweinwyr cyrsiau lleol.

 

Bydd yr artistiaid dethol yn breswyl yn eu Hacademi leol am un sesiwn yr wythnos (gweler yr amserlen isod), gan greu gwaith i actorion yr Academi ei berfformio yn eu perfformiad ar y cyd ar ddiwedd y tymor – ac, o bosib, yn sioe flynyddol y sefydliad.

 

Y cyfranogwyr fydd yn gyfrifol am y sain yn y perfformiad terfynol (dim cyllideb ychwanegol ar gael ar gyfer yr elfen hon), felly, rhaid i artistiaid ystyried sut bydd hyn yn gweithio yn eu hachos nhw (e.e. electronig, perfformio ar yr allweddellau, canwr-gyfansoddwr caneuon; offerynnau taro).

 

Bydd pob cyfansoddwr yn derbyn ffi benodedig o £750 am gymryd rhan yn CoDI Symud.

AMSERLEN

06.01.20 ymarferion wythnosol yn dechrau 

- De Cymru 1 (Canolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd): Dydd Llun a Dydd Mawrth 10:00 - 16:00

- De Cymru 2 (Canolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd): Dydd Mercher a Dydd Iau 10:00 - 16:00

- Gogledd Cymru (Canolfan Nova Centre, Prestatyn): Dydd Llun a Dydd Mawrth 10:00 - 16:00

- Gorllewin Cymru (Theatr y Lyric, Caerfyrddin) Dydd Iau a Dydd Gwener 10:00 - 16:00

- Canolbarth Cymru (Canolfan Celfyddydau Aberystwyth) Dydd Llun 09:30 - 15:30

Dydd Llun 30.03.20  Perfformiad (Academi Gorllewin Cymru, Aberyswyth)

Dydd Mawrth 31.03.20 Perfformiad (Academi Gogledd Cymru, Prestatyn)

Dydd Gwener 03.04.20 Perfformiad (Academi Gorllewin Cymru, Caerfyrddin)

Dydd Mawrth 07.04.10 Perfformiad (Academi De Cymru 1, Caerdydd)

Dydd Iau 09.04.20 Perfformiad (Academi De Cymru 2, Caerdydd)

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853