Claire Victoria Roberts

Academi Hijinx

Gogledd Cymru

Teifi Emerald

Academi Hijinx

De Cymru 1

Tom Elstob

Academi Hijinx

De Cymru 2

Tayla-Leigh Payne

Academi Hijinx

Gorllewin Cymru

Sarah Lianne Lewis

Academi Hijinx

Canolbarth Cymru

CoDI SYMUD 

llwybr at gyfansoddi ar gyfer symud ac ymgysylltu ag actorion ag anableddau dysgu

 

Cafodd pum cyfansoddwr/artist sain o ystod arddulliadol eang, eu recriwtio i weithio yn Academïau Hijinx – sy’n hyfforddi actorion ag anableddau dysgu yn Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin a Phrestatyn. Roedd y gyfansoddwraig arweiniol Tic Ashfield yn mentora’r cyfansoddi ar gyfer symud / theatr / dawns; daeth cymorth ar gyfer gweithio mewn lleoliad hyfforddi i rai ag anableddau dysgu gan goreograffwyr ac arweinwyr cyrsiau lleol.

 

Roedd yr artistiaid dethol yn breswyl yn eu Hacademi leol am un sesiwn yr wythnos gan greu gwaith i actorion yr Academi ei berfformio yn eu perfformiad ar y cyd ar ddiwedd y tymor.

 

Oherwydd argyfwng Covid 19 cafodd y perfformiadau eu gohirio. Er hynny, gallwch chi wrando ar ddarnau a gafodd eu creu ar gyfer CoDI Symud yma: 

Tom Elstob: Chaos, Peril and the Great Escape

Teifi Emerald: Cread - and then we came into myth

Tayla-Leigh Payne - The Colouring Palette

Sarah Lianne Lewis - Cynefin

Claire Victoria Roberts - A Noteworthy Tale

+44 (0)29 2063 5640 / enquiries@tycerdd.org 

Keychange logo.png
© Copyright Tŷ Cerdd

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales yn sefydliad corfforedig elusennol, Rhif Cofrestru 1152853.

Tŷ Cerdd – Music Centre Wales is a Charitable Incorporated Organisation, Registration Number 1152853