top of page

Adnodd

£50 at £1,000

Resource (red).png

Grantiau Loteri Tŷ Cerdd

Resource

Tŷ Cerdd Lottery Grants

£50 to £1,000

ENGLISH

Cronfa Frys

Emergency Funding

CEISIADAU I GYD AR GAU | ALL APPLICATIONS CLOSED

Gall mynd yn ôl i ymarfer a pherfformio gyda’ch gilydd olygu gwariant ychwanegol i’ch grŵp – efallai y bydd angen i chi logi gofodau ymarfer mwy o faint a mwy costus, neu brynu offer (fel sgriniau), efallai y bydd angen cyngor arbenigol arnoch, er enghraifft ar yr awyru yn eich adeilad.

 

Bydd Adnodd yn eich helpu i dalu am ychydig o’r costau hynny a gall ceisiadau amrywio o £50 i £1,000.

 

Pethau i’w hystyried:

 

  • Gallwch wneud cais i Adnodd yn ogystal ag i Achub ac Ailddechrau, os yw’ch anghenion a’ch gweithgarwch yn gweddu i’r canllawiau. Cofiwch y bydd y panel yn awyddus i gyrraedd cymaint o gymunedau ag y bo modd drwy’r cronfeydd hyn.

DS Yn wahanol i’n helfennau Loteri eraill, mae’r gronfa argyfwng yma yn digwydd unwaith yn unig ac na fydd ailadroddiad ar ôl y dyddiad cau, 5yp 29 Ionawr.

Canllawiau Cronfa Frys

Achub

Ailddechrau