top of page

WOMEX 2023 – A Coruña (Galicia)Tŷ Cerdd was delighted to be working with Wales Arts International to lead the Cymru Wales delegation to WOMEX 2023 in A Coruña (Galicia) in October. Roedd Tŷ Cerdd yn falch iawn o weithio gyda Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru i arwain dirprwyaeth Cymru Wales i WOMEX 2023 yn A Coruña (Galicia) ym mis Hydref.

Following an open call in the summer, nine Alan James bursaries were awarded – the delegation represented a broad range of artists, organisations and sector professionals from across Wales (left to right): Yn dilyn galwad agored yn yr haf, dyfarnwyd naw bwrsariaeth Alan James – roedd y ddirprwyaeth yn cynrychioli ystod eang o artistiaid, sefydliadau a gweithwyr proffesiynol y sector o bob rhan o Gymru (o'r chwith i'r dde):


  • Gareth Churchill, Cardiff-based composer, collaborative artist, disability arts activist / Cyfansoddwr o Gaerdydd, artist cydweithredol, actifydd celfyddydau anabledd

  • Gwilym Bowen Rhys, singer, multi-instrumentalist and composer from Eryri / canwr, aml-offerynnwr a chyfansoddwr o Eryri

  • Joanne West, multi-disciplinary creative representing companies Tȃn Cerdd & Urbanstamp / creawdydd amlddisgyblaethol yn cynrychioli Tȃn Cerdd ac Urbanstamp

  • Martin Hoyland, founding member of band 9Bach & promoter GlobalHeads (Caernarfon) / aelod sefydlu band 9Bach a hyrwyddwr GlobalHeads (Caernarfon)

  • Mattisse Bennett-Roach, media artist working in Welsh music-scene, representing Tȃn Cerdd (Cardiff) / artist cyfryngol yn gweithio ym myd cerddoriaeth Gymreig, yn cynrychioli Tȃn Cerdd (Caerdydd)

  • Naomi Saunders, representing Galeri (multi-arts venue in Caernarfon) / yn cynrychioli Galeri (lleoliad aml-gelfyddydol yng Nghaernarfon)

  • Reb Sutton, Roma singer & producer representing Operasonic (Newport) / Canwr a chynhyrchydd Roma yn cynrychioli Operasonic (Casnewydd)

  • Sam Dabb representing Le Pub, music venue in Newport / yn cynrychioli Le Pub, lleoliad cerddoriaeth yng Nghasnewydd

  • Sarah Jones, representing FOCUS Wales International Showcase Festival (Wrexham) / yn cynrychioli Gŵyl Arddangos Ryngwladol FOCUS Wales (Wrecsam)


留言


bottom of page