top of page

Troslais 

VOICEOVERS

Mae ein bwth lleisiol yn berffaith ar gyfer recordiadau trosleisiau unigol gyda’r ystafell fyw yn cynnwys sawl sgrin acwstig sy’n caniatáu addasu’r gofod a’r naws ar gyfer ffilmio, podlediadau a’r radio.

Rydym wedi recordio trosleisiau i’r teledu, animeiddio, gemau fideo, fideos corfforaethol a deunydd sain ar gyfer atyniadau i ymwelwyr. Ymhlith ein cleientiaid mae SEGA, BBC, ITV, Opera Cenedlaethol Cymru, Peter Serafinowicz, Richard Herring, Robin Ince a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Our vocal booth is perfect for solo voiceover recordings whilst the live room is equipped with several adaptable acoustic screens allowing the space and ambience to be adapted for filming, podcasts and radio. 

 

We have recorded voiceovers for television, animation, video games, corporate video and audio guides for tourist attractions. Clients include SEGA, BBC, ITV, WNO, Peter Serafinowicz, Richard Herring, Robin Ince and the National Library of Wales.

ENGLISH
bottom of page