top of page

CoDI 2019/20 composer list announced


Following the success of the initial year of CoDI composer development initiative, Tŷ Cerdd is delighted to announce the 17 Welsh and Wales-based composers selected to participate in the 19/20 creative pathways. The call to artists was made in June, following awards from Arts Council of Wales and PRS Foundation.


Tŷ Cerdd Director, Deborah Keyser commented: “After an incredible first year of CoDI – which had a great response from composers and was transformational for us an organisation – we’re thrilled to be embarking on these new CoDI composer pathways for 19/20. We’re delighted to be working with such a terrific range of composers – and the stellar line-up of lead artists and performers promises a potent artistic journey for the participants. Watch this space for the next strands of CoDI activity, particularly the invaluable mentoring opportunities and the creation of new Buddy relationships with music-making societies around Wales.”


CoDI Composer Pathways is funded by support from Arts Council of Wales, PRS Foundation, (with whom Tŷ Cerdd is one of 45 Talent Development Partners across the UK), the Hinrichsen Foundation and RVW Trust.
Yn sgil nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad PRS, mae Tŷ Cerdd yn cyhoeddi tymor newydd o CoDI, gan adeiladu ar lwyddiant y flwyddyn gyntaf. Bydd CoDI 2019/20 yn llawn dop o lwybrau i gyfansoddwyr, a chyflwynir tri llinyn newydd, yn ogystal ag ymhelaethu ar yr hyb Rhyngweithio canolog ar gyfer gweithgarwch datblygiad proffesiynol:


Meddai Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd, Deborah Keyser: “Mae ymateb cyfansoddwyr o Gymru i flwyddyn gyntaf CoDI wedi bod yn anhygoel – yn wir mae wedi bod yn drawsnewidiol i Dŷ Cerdd fel sefydliad. O’r prosiectau Siambr ac Electronig dwys, i fentora a lleoliadau cyfeillio, mae nifer y ceisiadau a lefel yr ymgysylltu wedi bod yn rhyfeddol – ac mae wedi dod yn fwyfwy amlwg bod cyfansoddwyr yng Nghymru angen ac eisiau cefnogaeth o’r math hwn. Mae llawenydd taith y flwyddyn gyntaf wedi digwydd i raddau helaeth oherwydd sgiliau a haelioni’r cyfansoddwyr a’r perfformwyr sy’n ein cefnogi – ac rydym mor gyffrous ein bod yn gweithio gyda charfan arall o artistiaid blaenllaw ar gyfer llwybrau eleni.”


Ariennir Llwybrau Cyfansoddwyr CoDI drwy gefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad y PRS (sydd wedi pennu Tŷ Cerdd yn un o 45Comentários


bottom of page